لنزهای تماسی اسکلرال

لنزهای تماسی اسکلرال چگونه می توانند به شما کمک کنند؟

اگر در گذشته به شما گفته شده است که به دلیل بی نظمی قرنیه یا مشکلات دیگر نمی توانید از لنزهای تماسی استفاده کنید، ممکن است بخواهید نظر دوم را بگیرید و در مورد لنزهای اسکلرال از پزشک چشم خود بپرسید.
لنز های تماسی اسکلرال لنزهای تماسی بزرگ نافذ گاز هستند که به طور خاص برای قوس زدن روی کل سطح قرنیه و قرار گرفتن روی "سفید" چشم (صلبیه) طراحی شده اند. به این ترتیب، لنزهای اسکلرال بصورت عملکردی قرنیه نامنظم را با یک سطح مدور کاملاً صاف جایگزین می کنند تا مشکلات بینایی ناشی از قوز قرنیه و سایر بی نظمی های قرنیه را اصلاح کنند.
همچنین، فضای بین قرنیه و سطح پشتی لنزهای اسکلرال به عنوان مخزن مایعات عمل می کند تا راحتی افرادی را که دچار خشکی چشم شدید هستند و در غیر این صورت تحمل سایش لنز را ندارند، فراهم کند.

جراحیهای چشم