دکتر علیرضا نادری

جراح و متخصص چشم پزشکی

فوق تخصص یپوند قرنیه و جراحی عیوب انکساری  

عضویت در انجمن جراحان آب مروارید و اصلاح عیوب انکساری آمریکا ASCRS

-ASCES-Certificate-Membershipعضویت-در-انجمن-جراحان-آب-مروارید-و-عیوب-انکساری-امریکاعضو جراحان آب مرواریدامریکا

جراحیهای چشم