دکتر علیرضا نادری
  سلام، به حساب کاربری خود وارد شوید و یا ثبت نام کنید
 

 

عمل آب مروارید و اصلاح آستیگماتیسم

با پیشرفت روش های جراحی، انتظار بیماران برای اصلاح آستیگماتیسم بعد از عمل آب مروارید و در نتیجه رهایی از عینک افزایش یافته است. هم اکنون روش های مختلفی برای اصلاح آستیگماتیسم همزمان با عمل آب مروارید وجود دارد. این روش ها شامل برش های جراحی بر روی نصف النهار پرشیب قرنیه، برش های شل کننده تکی یا دوتایی در محیط قرنیه و کارگذاری لنز های داخل چشمی توریک (آستیگماتیسم دار) می باشد.

 اگر برش محل عمل آب مروارید را بر روی نصف النهار پرشیب قرنیه انتخاب کنیم، در اکثر بیماران آستیگماتیسم  نیم تا یک دیوپتر اصلاح می شود. برش های شل کننده در محیط قرنیه، آستیگماتیسم بیشتری را اصلاح می کند. لنز های داخل چشمی توریک نیز برای اصلاح آستیگماتیسم بیشتر از یک دیوپتر ایمن و موثر می باشند. اندازه گیری های دقیق قبل از عمل، مارک گذاری دقیق محل آستیگماتیسم و کارگذاری صحیح  لنز و آگاهی از محدودیت ها و موانع کارگذاری لنزهای داخل چشمی توریک، در رضایتمندی بیماران نقش حیاتی دارد.

 در بسیاری از بیماران، بینایی دورخوب،  بدون نیاز به عینک پس از عمل قابل وصول است.  در بیمارانی که به نتیجه مطلوب برای اصلاح آستیگماتیسم پس از عمل نرسیده باشند، می توانیم پس از عمل آب مروارید از جراحی عیوب انکساری استفاده کنیم.