دکتر علیرضا نادری
  سلام، به حساب کاربری خود وارد شوید و یا ثبت نام کنید
 

 

دیستروفی فوکس قرنیه

 

Fuchs’ endothelial dystrophy

 


تورم قرنیه در بیماری فوکس

 

دیستروفی فوکس سلولهای اندوتلیال قرنیه یک بیماری غیرالتهابی، تک گیر یا ارثی اتوزومال غالب است که لایه سلولهای اندوتلیال قرنیه را درگیر می کند. در این بیماری قرنیه تدریجا دچار تورم شده و باعث پخش نور، هاله در اطراف نورها و کاهش بینایی می شود. در دیستروفی اندوتلیال فوکس آسیب قرنیه ممکن است به حدی باشد که منجر کوری قرنیه ای شود.

دیستروفی فوکس چیست؟

دیستروفی فوکس بیماری چشمی است که در آن داخلی ترین لایه قرنیه یعنی لایه سلولهای اندوتلیال تخریب می شود. این لایه سلولی که اندوتلیوم نامیده می شوند، مسئول تنطیم میزان مناسب مایع داخل قرنیه می باشند. سلولهای اندوتلیوم با پمپ کردن مایع اضافی از قرنیه باعث جلوگیری از تورم آن و در نتیجه شفافیت قرنیه می شوند.

این بیماری که دیستروفی فوکس قرنیه و دیستروفی فوکس اندوتیلیال نیز نامیده می شود، معمولا هر دو چشم را گرفتار می کند وبه علت ورم و کدورت قرنیه باعث کاهش تدریجی بینایی می شود.

با پیشرفت بیماری، تورم قرنیه می تواند باعث ایجاد تاول در سطح آن شود که این حالت را کراتوپاتی بولوز می گویند. هیچ روشی برای جلوگیری از دیستروفی فوکس وجود ندارد.

 
علت دیستروفی فوکس  چست؟

علت آن می تواند ژنتیکی باشد؛ اما این بیماری می تواند بدون سابقه فامیلی قبلی بروز کند. دربسیاری از موارد علت آن نامشخص است.