دکتر علیرضا نادری
  سلام، به حساب کاربری خود وارد شوید و یا ثبت نام کنید
 

غشاهاي اپي رتينال ماكولا : رشد غشاهاي فيبروسلولر روي سطح ماكولا يا شبكيه محيطي باعث درجات مختلف اختلال بينائي / ادم داخل شبكيه و دژنراسيون شبكيه اي ميگردد . نقاط پشم پنبه اي Cotton-Wool-Spot / دكولمان سروزي شبكيه و حفره ماكولر ديده ميشوند . جراحي موفقيت آميز است . ليزر فايده ندارد .