دکتر علیرضا نادری
  سلام، به حساب کاربری خود وارد شوید و یا ثبت نام کنید
 

رتينيت پيگمنتوزا : يك گروه از دژنراسيونهاي ارثي شبكيه كه با اختلال پيشرونده R هاي نوري و با مرگ تدريجي سلولها و نهايتاً اتروفي لايه هاي مختلف شبكيه همراه است . نشانه اصلي شب كوري / كاهش پيشرونده ديد محيطي / خار استخوان در شبكيه محيطي / استوانه ايها بيشتر درگيرند / تمام انواع انتقال ژنتیکی / دیسک رنگ پریده و waxy . دید اسکوتوپیک ( دید در تاریکی ) . مشاوره ژنتیک الزامی .