دکتر علیرضا نادری
  سلام، به حساب کاربری خود وارد شوید و یا ثبت نام کنید
 

موضوع کلیپها را انتخاب فرمایید:    
برای مشاهده کلیپها در اندازه مناسب بر روی آنها دو بار کلیک کنید
1- ساختمان چشم - قرنیه
6- ساختمان چشم - زجاجیه
10- ساختمان چشم - آناتومی سیستم اشکی
2- ساختمان چشم - عنبیه
7- ساختمان چشم - شبکیه
11- بینایی و نحوه کار چشم
3- ساختمان چشم - مردمک
8- ساختمان چشم - ماکولا یا لکه زرد شبکیه
12- اهمیت معاینه چشم
4- ساختمان چشم - جسم مژگانی
9- ساختمان چشم - عصب بینایی
13-کالبد شکافی و عملکرد کلی چشم
5- ساختمان چشم - عدسی