دکتر علیرضا نادری
  سلام، به حساب کاربری خود وارد شوید و یا ثبت نام کنید
 

موضوع کلیپها را انتخاب فرمایید:    
برای مشاهده کلیپها در اندازه مناسب بر روی آنها دو بار کلیک کنید
1- عدسی چشم
8-علائم آب مروارید یا کاتاراکت
14- لنزهای داخل چشمی IOL
2- کاتاراکت یا آب مروارید چیست؟
9- درمان آب مروارید (جراحی آب مروارید)
15- انتخاب لنز داخل چشمی مناسب
3- مرور کلی بر آب مروارید یا کاتاراکت
10- عمل جراحی آب مروارید به روش دکتر نادری
16- لنزهای توریک (لنز اصلاح آستیگماتیسم)
4- انواع آب مروارید یا کاتاراکت
11- لیزر فمتو سکند
17- لنزهای تطابقی (برای اصلاح همزمان پیر چشمی و آب مروارید)
5- آب مروارید هسته ای یا کاتاراکت نوکلئر
12-عمل جراحی آب مروارید با لیزر فمتوسکند یا فمتوکاتاراکت
18- لنزهای چند کانونی (برای اصلاح همزمان پیر چشمی و آب مروارید)
6- آب مروارید قشری یا کاتاراکت کورتیکال
13- عمل آب مروارید همراه با برش های اصلاح کننده آستیگماتیسم بر روی قرنیه CRI
19- لنزهای چند کانونی تکنیس برای اصلاح پیر چشمی
7- آب مروارید زیر کپسول خلفی یا کاتاراکت ساب کپسولار