گلوکوم مادرزادی یا گلوکوم دوران کودکی

Childhood glaucoma or congenital glaucoma or pediatric, or infantile glaucoma

 

این نوع گلوکوم در شیرخوران و اطفال دیده می شود و معمولا قبل از سن یک سالگی تشخیص داده می شود. این نوع گلوکوم نادر است و معمولا ارثی و ناشی از اختلالات تکاملی زاویه چشم است. درمان این نوع گلوکوم معمولا جراحی است.

 

 

 

جراحیهای چشم