لازک (LASEK (laser epithelial keratomileusis

 

تکنيک نسبتا جديدي است که در واقع شکلي از PRK است. اين تکنيک بيشتر براي افرادي که ضخامت قرنيه پايين دارند و يا شيب انحناي قرنيه کم است، پيشنهاد مي شود.لازک با هدف کاهش شانس بروز عوارض ناشي از فلپ (لايه برداري) ليزيک ابداع شد.

تکنيک عمل لازک

در لازک، اپيتليوم يعني سطحي ترين لايه قرنيه (بجاي اينکه در ليزيک فلپ با ميکروکراتوم برش داده ميشود) با وسيله اي بنام ترفاين برش داده مي شود. سپس الکل را پنج برابر رقيق کرده و به مدت حدود 20 ثانيه روي سطح قرنيه مي گذاريم. الکل رقيق شده لايه اپيتليوم قرنيه را شل مي کند.

سپس الکل را برداشته و با وسيله مخصوصي لبه هاي فلپ اپيتليوم ( لايه) را بلند کرده و به آرامي آنرا بر روي خودش شبيه فرش لوله مي کنيم. در مرحله بعد با استفاده از ليزر اکسايمرشبيه ليزيک يا PRK بستر قرنيه را تراش داده و اصلاح مي کنيم. سپس فلپ اپيتليوم به جاي اول برگردانده مي شود و براي پيشگيري از لغزيدن و جابجا شدن آن، بر روي چشم لنز تماسي گذاشته مي شود.

فیلم عمل جراحی لازک  LASEK Surgery Video

دوره پس از عمل

دوره بعد از عمل لازک شبيه PRK است. پس از ترميم لبه هاي فلپ اپيتليال، لنز تماسي برداشتن مي شود. معمولا 4 تا 7 روز پس از عمل بينايي در حد مطلوبي بهبود مي يابد.ساير عوارض و نتايج شبيه PRK است.

محاسن عمل لازک

عملی سریع و بدون درد است که برای هر چشم کمتر از 5 دقیقه طول می کشد.

نتایج عالی دارد؛ طوریکه بینایی بیمارن پس از چند روز خوب است.

بینایی در 97% بیماران کامل می شود و بیماران رضایت کامل دارند.

در طی عمل فلپ قرنیه (لایه) ایجاد نمی شود، لذا این عمل در کسانیکه خشکی چشم یا قرنیه نازک دارند و همچنین در ورزشکاران رزمی مناسب است.

عمل بسیار راحت است و چشم دستکاری زیادی نمی شود.

نیازی به بخیه ندارد

اگر نیاز به عمل اصلاحی در آینده باشد، به راحتی قابل انجام است.

عوارض احتمالی عمل لازک

عمل لازک نیز مثل سایر عمل ها می تواند عوارض بالقوه ای داشته باشد:

احساس وجود جسم خارجی در چشم که یک الی چهار روز طول می کشد.

کاهش مختصر بینایی  در نور کم به صورت گذرا که ممکن است تا 12 ماه طول بکشد.

خشکی چشم که تا 6 ماه نیاز به استفاده از قطره های مرطوب کننده است.

تاری دید که ممکن است تا 6 تا 9 ماه بعد از بین می رود.

 

جراحیهای چشم