دکتر علیرضا نادری

جراح و متخصص چشم پزشکی

فوق تخصص پیوند قرنیه و جراحی عیوب انکساری

  شرکت در کنگره جراحان آب مروارید وعیوب انکساری آمریکا در شهر بوستون، ایالت ماساچوست کشور آمریکا در اپریل 2010

 ASCRS شرکت در کنگره جراحان آب مروارید وعیوب انکساری آمریکا در شهر بوستون

جراحیهای چشم