دکتر علیرضا نادری

جراح و متخصص چشم پزشکی

فوق تخصص پیوند قرنیه و جراحی عیوب انکساری

  شرکت در کنگره جراحان آب مروارید وعیوب انکساری اروپا در شهر پاریس، کشور فرانسه در سپتامبر 2004

ESCRS congress Paris France کنگره انجمن جراحان آب مروارید اروپا کشور فرانسه شهر پاریس

جراحیهای چشم