فیلم های مرتبط با شبکیه و بیماری های آن

       شبکیه                                                         ماکولا یا لکه زرد شبکیه مردمک                                                                زجاجیه

         معاینه شبکیه پس از ریختن قطره های گشاد کننده                   عکسبرداری شبکیه                                                     آنژیوگرافی شبکیه                                تصویربرداری اپتیکی از شبکیه OCT                                  سونوگرافی چشم                                      رتینوپاتی دیابتی (گرفتاری شبکیه ناشی از دیابت)              گرفتاری شبکیه ناشی از دیابت نوع خفیف                   گرفتاری شبکیه ناشی از دیابت نوع شدید                   ورم ماکولا (لکه زرد شبکیه) به علت دیابت              

                               لیزر درمانی شبکیه در بیماران دیابتی                                             خونریزی داخل زجاجیه                                         جدا شدگی شبکیه Retinal detachment   

                                                                       

                               تزریق آواستین برای درمان ورم شبکیه ناشی از دیابت یا تخریب سنی ماکولا             درمان پارگی شبکیه با ویترکتومی و تزریق هوا یا سیلیکون داخل حفره زجاجیه            تخریب لکه زرد شبکیه ناشی از سن                                      علائم تخریب سنی لکه زرد شبکیه                                         نوع خشک تخریب سنی لکه زرد شبکیه                         نوع مرطوب تخریب سنی لکه زرد شبکیه                                        ایجاد غشاء روی لکه زرد شبکیه                                                      جدا شدگی خلفی زجاجیه (pvD)             مگس پران یا فلوتر                                                      فلاشینگ یا جرقه های نورانی(pvD)                                                     انسداد ورید مرکزی شبکیه

                                     سوراخ ماکولای شبکیه                                                      درمان سوراخ ماکولای شبکیه                                                  سوراخ  شبکیه                               پارگی شبکیهTear                                                               جداشدگی شبکیه                                                          عمل جداشدگی شبکیه(عمل اسکلرال باکل شبکیه) 

                                                                                ویترکتومی چیست؟                                                     ویترکتومی در پارگی شبکیه                         
                                     

                                                         خال مشیمیه(کوروئید)                                                میگرن چشمی                                      

جراحیهای چشم