اثرات مضر الکل بر چشم و سیستم بینایی 

Alcohol and eyes الکل و چشممصرف الکل مي تواند تأثيرات منفي کوتاه مدت بر بينائي داشته باشد. در سطوح پائين الکل خون، عملکرد بينائي نسبت به تغييرات در عملکرد مغز کمتر تحت تأثير قرار مي گيرد. زماني که سطح الکل خون به مقادیر قانوني برسد و يا از آن تجاوز کند، بر درک عمق و ديد شب اثر مي گذارد. زماني که درک عمق رو به زوال برود، قضاوت دقيق فاصله اشياء غير ممکن مي شود؛ بينائي تار شده و يا به علت ضعف عضلات چشم و عدم توانائي آنها در تمرکز روي اشياء ممکن است فرد دو بيني پيدا کنيد.

الکل با ممانعت مردمک در تطبيق از تاريکي به روشنائي، بر ديد شب اثر مي گذارد. نور چراغ ماشين هاي روبرو، باعث گيجي و خيره گي بيشتر راننده مست مي شود. مصرف الکل همچنين ديد لوله اي ايجاد کرده و شب کوري را بدتر مي کند. حساسيت کنتراست (سايه-روشن) ممکن است کاهش يافته و باعث شود راننده اي که با الکل مسموم شده، در بعضي موارد موانع موجود در ميدان بينائيش را تشخيص ندهد. کاهش حساسيت کنتراست بهمراه تغيير در کنترل حرکات چشم و کاهش تمرکز و دقت، ممکن است تأثير عميقي برعملکرد بينائي فرد مست بگذارد. 

به طور کلی نوشیدن زیاد الکل ممکن است بر بینایی و سلامت کلی چشم اثر منفی داشته باشد و باعث مشکلات زیر شود:

کاهش عملکرد بینایی

عملکرد بینایی شما ممکن است تغییر کند زیرا نوشیدن الکل به شدت عملکرد مغز را مختل می کند. ممکن است به دلیل ضعف در هماهنگی عضلات چشم، تاری دید یا دوبینی داشته باشید. همچنین ممکن است در هنگام رانندگی واکنش های تاخیری را تجربه کنید.

واکنش آهسته مردمک های چشم

الکل معمولاً روی سرعت انقباض و گشاد شدن عنبیه تأثیر می گذارد. مردمک راننده ای که الکل مصرف کرده نمی تواند به سرعت در مقابل نور چراغ های  روبرو تنگ شود.

کاهش دید محیطی

نوشیدن الکل ممکن است حساسیت بینایی محیطی شما را کاهش دهد . این مسئله ممکن است باعث احساس دید تونلی شود.

کاهش حساسیت به کنتراست

نوشیدن بیش از حد الکل می تواند حساسیت کنتراست شما را تغییر دهد. یعنی قدرت تمیز بین اشیاء و زمینه کاهش می یابد. در این شرایط رانندگی در باران یا مه بسیار خطرناک تر است.

نوروپاتی بینایی

همچنین به عنوان آمبلیوپی تنباکو-الکلی نیز نامیده می شود ، افرادی که بیش از حد می نوشند یا سیگار می کشند ممکن است به نوروپاتی بینایی (اگرچه نادر است) مبتلا شوند. اگرچه مطالعات نشان داده است که کاهش بینایی ناشی از کمبود تغذیه است، برخی از متخصصان معتقدند که این بیماری به دلیل اثرات سمی الکل و دخانیات ایجاد می شود.
نوروپاتی بینایی همچنین می تواند در نتیجه مسمومیت با متانول ایجاد شود. در بعضی از مواد ضد عفونی کننده دست به جای الکل اتیلیک از متانول استفاده می شود . در برخی موارد، افرادی که سوء مصرف الکل دارند ممکن است از انواع دیگر الکل مانند متانول استفاده کنند.

حملات میگرن مکرر

نشان داده شده است که الکل در برخی افراد باعث ایجاد سردردهای شدید میگرنی می شود. در میگرن ممکن است قبل از شروع سردرد هاله دیداری موقتی داشته باشید اما ناتوان کننده باشد. هاله بینایی ممکن است به صورت لکه های کور، سفید شدن دید یا الگوهای نور زیگ زاگ ظاهر شود.

چگونه می توانم خطر بینایی خود را به حداقل برسانم؟

دلایل زیادی برای قطع مشروبات الکلی وجود دارد و آسیب به بینایی - چه کوتاه مدت یا بلند مدت - یکی از آنهاست. نوشیدن بیش از حد و سایر الگوهای مشکل ساز مصرف الکل می تواند منجر به عوارض جانبی منفی مانند کاهش مهارها، نوسانات خلقی، از دست دادن هماهنگی و قضاوت، افزایش فشار خون و تاری دید یا دو بینی شود. اگرچه این عوارض جانبی کوتاه مدت می توانند مضر باشند، نوشیدن زیاد به طور منظم خطر ابتلا به بیماری های جدی تر مانند بیماری های ناشی از اختلال مصرف الکل (AUD) را افزایش می دهد.

اعتیاد به مشروبات الکلی ممکن است زمانی ایجاد شود که فرد دیگر نتواند مصرف الکل خود را کنترل کند. علی رغم تأثیرات منفی آن، به اجبار از آن استفاده کند و یا در هنگام عدم نوشیدن دچار اضطراب عاطفی شود. در این زمان  ممکن است وقت آن باشد که از متخصص کمک بگیریم.

بنابراين اکيدا توصيه مي شود که از مصرف الکل بخصوص قبل از راننگي اجتناب کنيد تا باعث بروز حادثه براي خود و ديگران نشويد.

جراحیهای چشم