انواع لنز تماسی

  لنز هاي تماسي به طرق مختلفي تقسيم بندي مي شوند: 

1- بر اساس نوع ماده اي که لنز از آن ساخته شده است به دو نوع تقسيم مي شوند:

الف – لنزهاي تماسي نرم Soft contact lenses

ب – لنزهاي تماسي سخت نافذ اکسيژن Rigid gas permeable (RGP) contact lenses

  2- بر اساس اصلاح نوع عيوب انکساري به سه گروه تقسيم مي شوند:

الف- کروي (براي اصلاح دور بيني و يا نزديک بيني)

ب- توريک (براي اصلاح آستيگماتيسم)

ج- دو کانوني (براي اصلاح پيرچشمي)

3- بر اساس برنامه زماني استفاده از آنها، به دو گروه تقسيم مي شوند:

الف- لنزهاي روزانه Daily Wear

ب- لنز هاي طولاني مدت يکبار مصرف Disposables

4- بر اساس رنگ به دو گروه تقسيم مي شوند:

الف- لنزهاي رنگي زيبايي Cosmetic tints

ب- رنگ زمينه هاي لنز براي بهتر ديده شدن آن بهنگام گذاشتن و برداشتن Visibility tints

  مواد پلاستيکي مختلفي براي ساخت لنزهاي تماسي استفاده مي شود، اما اساسا دو نوع لنز تماسي وجود دارد: سخت و نرم.

جراحیهای چشم