آسيب‌هاى نافذ و له ‌شدگى چشم و بافت های اطراف آن به علت ضربه و تصادفات

 

 Eye emergencies penetrating traumaضربه با جسم تیز به چشمضربه های وارده به کره چشم که منجر به پارگی آن می شوند، ممکن است با اجسام غیربرنده یا اجسام تیز باشد. معمولاً آسیب چشم در ترومای (ضربه) کند، شدید تر است. شایع ترین محل پارگی در ترومای کند لیمبوس نازال فوقانی است.   

 

 

 

 

  Eye emergencies - traumaضربه به چشم و پارگی کره چشم

نکته حائز اهمیت این است که در پارگى آشکار کره چشم از دستکارى بيشترچشم ها جدا اجتناب شود.

قطره های آنتى‌بيوتيک موضعى يا داروى سيکلوپلژيک  استفاده نشود.

به دلیل احتمال نیاز به عمل جراحی مصرف غذا و مايعات خوراکى را محدود نمائيد.

فرد را جهت عمل جراحى آماده نمائيد. روی چشم شيلد (مخافظ) بگذاريد.

اگر امکانات اورژانسی وجود دارد، توسط پزشک اوژانس آنتى‌بيوتيک وسيع‌الطيف وريدى و در صورت لزوم، ضد درد، ضد استفراغ و تتابولين (واکسن کزاز) بدهيد.

هرگز محلول بی حسی موضعی را به دنبال صدمه قرنیه برای استفاده مکرر نباید به مریض داد. 

 

 

جراحیهای چشم