فشار چشم و سلامت چشم ها

Intraocular fluid جریان مایع داخل چشمیدر معاینه منظم چشم، یکی از مواردی که پزشک چشم شما همیشه بررسی می کند، فشار داخل چشم شما است. فشار چشم یک قسمت  مهم ازبررسی سلامت چشم شما است و چشم پزشک ممکن است نشانه هایی از آسیب عصب بینایی را پیدا کند که ممکن است بینایی شما را تحت تأثیر قرار دهد.

چشم شما پر از مایعی است که کمک می کند تا مانند یک توپ فرم بگیرد. فشار "طبیعی" در چشم می تواند در طول روز تغییر کند و از فردی به فرد دیگر متفاوت باشد. مایع داخل چشم مایعی راکد نیست، بلکه سیال است و مرتبا توسط  سلولهای اپیتلیوم جسم مژگانی ترشح شده و از طریق مجاری خروجی از چشم تخلیه می شود. در چشم های سالم مایع زلالیه داخل چشم آزادانه تخلیه می شود تا فشار چشم ثابت بماند. اگر فشار چشم به طور مداوم خیلی زیاد یا خیلی کم باشد، ممکن است از نظر بینایی دچار مشکل شوید.

فیلم نحوه جریان مایع داخل چشم و مکانیسم ایجاد آب سیاه Fluid circulation in the eye and Cause of Glaucoma video

بررسی فشار چشم

intraocular pressure measurement device تونومتر گلدمن برای اندازه گیری فشار چشم آزمایش تونومتری فشار داخل چشم شما را اندازه گیری می کند. مثل فشار دادن یک توپ برای بررسی میزان فشارهوای داخل آن عمل می کند. این آزمایش نشان می دهد کره چشم شما (با همان واحدهای اندازه گیری مورد استفاده برای بررسی فشار خون) چقدر سفت است. محدوده طبیعی فشار داخل چشم حدود 10-20 میلی متر جیوه است.

این آزمون به چند روش انجام می شود. در روش مسطح کردن قرنیه، چشم پزشک ممکن است  پس از بی حس کردن سطح چشم با قطره بی حسی، چشم شما را با سر ابزاری لمس کند تا میزان مقاومت قرنیه در مقابل تغییر شکل ناشی از فشار با سر وسیله بر سطح قرنیه را اندازه گیری کند.  روش دیگر این است که با دستگاه ایرپاف (فوت کردن هوا بر سطح چشم)،  پزشک ممکن است یک هوای سریع به سطح چشم شما بزند و به صورت اتوماتیک با دستگاه،  فشار چشم را اندازه بگیرد.

چرا فشار چشم مهم است؟

intraocular pressure فشار داخل چشمفشار داخل چشم طبیعی به ایجاد شکل چشم کمک می کند، که به نوبه خود از 2 میلیون قسمت چشم که به دیدن شما کمک می کنند، پشتیبانی می کند. وقتی مایع زلالیه در قسمت جلویی چشم شما به خوبی و در حد لازم تخلیه نمی شود یا چشم شما مایع زیادی تولید می کند، فشارداخل چشم می تواند خیلی زیاد شود. این حالت را فشار چشم بالا می نامیم.

فشار چشم بالا  می تواند منجر به گلوکوم  یا آب سیاه شود. انواع گلوکوم گروهی از بیماری های چشم هستند که می توانند باعث کوری شوند. فشار زیاد چشم یکی از مهمترین دلایل ابتلا به گلوکوم در افراد است. گلوکوم مزمن درد ایجاد نمی کند و شما می توانید سالها آن را داشته باشید بدون اینکه تغییری در بینایی خود مشاهده کنید. بنابراین بررسی فشار چشم می تواند به شما کمک کند تا زود هنگام آن را کشف کنید و از تخریب بیشتر چشم پیشگیری کنید.

ممکن است پس از آسیب دیدگی یا بیماری، دچار فشار چشم بالا شوید. برخی از داروها مانند استروئیدها نیز می توانند فشار چشم شما را افزایش دهند. این اتفاق ممکن است بعد از برخی اقدامات پزشکی، مثلاً وقتی لوله ای در گلوی شما قرار می گیرد، نیز اتفاق بیفتد. اگر میزان فشار چشم از قبل زیاد باشد، با یک افزایش فشار ناگهانی ممکن است به بینایی شما آسیب برساند.

جراحیهای چشم