ليزر اگزايمر 

دستگاه لیزر اگزایمر

ليزر اگزايمر وسيله اي است که از آن امروزه براي اصلاح جراحي عيوب انکسار استفاده مي شود. اعمال جراحي رايجي که از اين ليزر استفاده مي کنند شامل: ليزيک (LASIK)، لازک(LASEK)، پي_آر_کي (photorefractive keratectomy (PRK ، ترانس پی آر کی (Trans epithelial PRK)،  پي تي کي( Photo Therapeutic Keratectomy(PTK  و ..... است.

تاریخچه لیزر اگزایمر

از ليزر اگزايمر از سال 1987 براي عمل PRK استفاده مي شد و در سال 1995 استفاده از اين ليزر در  PRK مورد تأييد انجمن دارو و غذاي آمريکا  FDA قرار گرفت.ليزر هاي اگزايمر خاصي براي ليزيک تأييديهFDA گرفته اند. اين ليزر، ليزر سرد (عدم توليد حرارت) بوده و اجازه برداشت دقيق بافت (به منظور شکل دهي مجدد سطح قرنيه)، بدون آسيب حرارتي به بافت هاي مجاور را مي دهد. 
  ليزر اگزايمر؛ ليزري بسيار دقيق بوده که با استفاده از امواج نوري با انرژي زياد و غير قابل رويت، سطح قرنيه را تراش ميدهد. پس مي توان سطح قرنيه را کم شيب تر يا پر شيب تر کرد. چنين مي توان تصور کرد که اين ليزر سطح قرنيه را طوري تراش مي دهد که انگار لنز تماسي دائمي روي قرنيه گذاشته باشيم.
دقت ليزر اگزايمر به حدي است که با هر پالس طي 12 بليونيوم ثانيه 0/25 ميکرون از بافت را تراش مي دهد که معادل يک دويستم ضخامت موي انسان و يا 39 ميليونيوم اينچ است!!!!

فیلم جراحی عیوب انکسار 

 

نحوه کار لیزر اگزایمر Excimer

لیزر اگزایمر هنگام تخلیه انرژی الکتریکی فشار قوی در حفره ای پر از گازهای کمیاب، یعنی گازهای آرگون و فلوراید، نور ماوراء بنفش با طول موج خاص (193 نانومتر) را تولید می کند. اتم ها یا یون های آرگون-فلوراید از طریق استفاده از انرژی الکتریکی برانگیخته می شوند. این اتم های انرژی دهنده فوتون (فوتون کوچکترین واحد انرژی تابشی) از خود نور ساطع می کنند. این پرتو نور سپس از طریق یک سری آینه ها و منشورهای درون دستگاه لیزر عبور می کند تا کیفیت نوری پرتو را افزایش دهد. با کنترل پالس های لیزر اکسایمر با رایانه، ابزار می تواند شکل قرنیه مورد نظر را ایجاد کند.

بافت بیولوژیکی مانند قرنیه برای شکستن پیوندهای بافتی به انرژی فوتونی خاصی نیاز دارد. هنگامی که پرتوی لیزر به قرنیه برخورد می کند، پیوندهای بین مولکولی شکسته شده و مولکول ها با سرعت 2000 متر بر ثانیه در هوا پراکنده می شوند. این کار یک بافت قرنیه زیرین صاف و شفاف باقی می گذارد. این فرآیند با عنوان فوتوابلیشن (حذف با کمک نور) شناخته می شود. نور ماوراء بنفش توسط مولکول های بافت قرنیه جذب می شود که پیوندهای مولکولی را می شکند و بافت عملاً بخار می شود. هیچ اسکاری (جای زخمی) در قرنیه باقی نمی ماند زیرا در واقع هیچ گرمایی  در این فرآیند تولید نمی شود.
لیزرهای پالسی تا یک میلیون برابر از لیزر موج پیوسته قدرت بیشتری دارند. این انرژی زیاد منجر به شکستن پیوندهای کربن به کربن مولکول های قرنیه و بخار شدن مولکول های هوا با سرعت مافوق صوت می شود!
انرژی لیزر اکسایمر توسط بافت حاوی آب مانند قرنیه جذب می شود. انرژی لیزر خود در نواحی غیر از کانون آن به سرعت  کاهش می یابد. بنابراین، انرژی لیزر ماوراء بنفش به بافت عمقی چشمی نفوذ نمی کند و بنابراین به سایر بافت های چشم آسیب نمی رساند.

تراش و شکل دهی قرنیه با دقت دقیق باورنکردنی

علاوه بر عدم وجود اسکار، یکی دیگر از مزایای استفاده از لیزر اگزایمر، دقت باورنکردنی است که می تواند بافت  مورد نظر را بدون آسیب حرارتی به بافت اطراف از بین ببرد. از آنجا که انرژی بالای فوتون اکسایمر با نفوذ به بافت به سرعت کاهش می یابد، هر پالس فقط 0.25 میکرون بافت (یک چهار هزارم میلی متر) را از بین می برد. حدود 200 پالس از لیزر اکسایمر برای تراشیدن موی معمولی انسان که قطر آن حدود 50 میکرون است لازم است. نمودار و اصطلاحات زیر به شما کمک می کند تا دقت دقیق لیزر اکسایمر را بیشتر ارزیابی کنید.

    1 میکرون = .یک هزارم میلی متر
    1000 میکرون = 1 میلی متر
    ضخامت قرنیه (متوسط) = 530 میکرون
    1 سلول اپیتلیال قرنیه = 10 میکرون
    عمق در هر پالس لیزر = 0.25 میکرون
    قطر موی انسان = 50 میکرون

تراش موی انسان با لیزر اگزایمر

جراحیهای چشم