اپي _ ليزيک Epi Lasik

 اپي _ ليزيک عمل ليزري جديدي است که با هدف برطرف کردن بعضي از عوارض بالقوه LASIK و LASEK ابداع شده است. اين روش در افرادي که ضخامت قرنيه کم است، افراد ارتشي و ورزشکاران مناسب تر است. اين تکنيک شباهت هايي به هر دو تکنيک فوق دارد، اما در چند نکته کليدي با آنها متفاوت است.

در ليزيک LASIK با استفاده از يک تيغ تيز و يا ليزر، فلپي (لايه اي) از قرنيه(به ضخامت 160 ميکرون) برش داده مي شود که ممکن است ضخيم تر از حد مورد نظر بريده شود. در لازک LASEKنيز لايه سطحي نازکي از قرنيه يعني اپيتليوم آن بلند شده و با لولايي به سطح قرنيه چشبيده باقي مي ماند. اين مرحله در اپي ليزيک نير انجام مي شود، اما بجاي تيغ ظريف ليزيک، جراح از تيغ لرزشي پلاستيکي کندي استفاده مي کند. همچنين بجاي استفاده از الکل که در لازک براي شل کردن لايه اپيتليال اسفاده مي شود؛ جراح از تيغه اي پلاستيکي بنام "جداگر اپيتليتال" براي جدا کردن ورقه اي از سطح چشم کمک مي گيرد.در اين روش با پرهيز از استفاده از الکل، احتمال مرگ سلولهاي اپيتليال کم مي شود.

ار آنجائيکه برداشتن فلپ اپيتليال در افرادي که انحناي قرنيه پرشيبي دارند(که معمولا نزديک بيني بالاتري دارند)، مشکلتر است؛ اين روش در افرادي که انحناي قرنيه کم شيب تري دارند(يعني نزديک بيني کمتري دارند)، مناسب تر است.

پس از ايجاد فلپ اپيتليال، فلپ به آرامي بلند شده و به عقب برگردانده مي شود. با استفاده از ليزر اکسايمر شبيه LASIK يا PRK بستر قرنيه تراش داده مي شود. سپس فلپ اپيتليالي به جاي اول خود برگردانده مي شود. لنز تماسي پانسمانی ( که قابليت نفوذ اسيژن بالايي دارد)، براي محافظت از فلپ و ترميم مناسب سلولهاي اپيتليال روي چشم گذاشته مي شود.شما پس از عمل اپي_ ليزيک احساس درد کمي خواهيد داشت که نسبت به PRK يا لازک LASEK کمتر است و با مسکن آرام مي شود.

دوره بعد از عمل

حدود سه روز پس از عمل اپيتليوم(سلولهاي سطح قرنيه) ترميم شده و پزشک لنز تماسي شما را برمي دارد. بلافاصله پس از عمل بينايي خوب نيست اما پس از گذشت سه روز اکثر بيماران بينايي20/40 و يا حتي 20/20 دارند.در بعضي موارد براي رسيدن به بينايي نهايي به سه تا شش ماه زمان نياز داريم. معمولا يک هفته پس از عمل قادر به رانندگي خواهيد بود. در مقايسه با ليزيک، که فرد از همان روز عمل و يا تا چند هفته اي پس از عمل، بينايي خوبي دارد و روز بعد از عمل قادر به رانندگي است، در اين روش دوره بهبودي طولاني تر است. مثل ساير موارد ليزر، در اپي_ليزيک نيز انجام دقيق دستورات پزشک فوق العاده مهم است؛ زيرا کيفيت بينايي نهايي شما به نحوه ترميم قرنيه چشمتان بستگي دارد. از داروها و قطره هايتان به موقع استفاده کنيد و در وقت تعيين شده براي ويزيت به پزشکتان مراجعه کنيد.

  "عمل جراحی اپی لیزیک" 

    

             

        

        

جراحیهای چشم