دکتر علیرضا نادری

جراح و متخصص چشم پزشکی

فوق تخصص پیوند قرنیه و جراحی عیوب انکساری

  شرکت در کنگره جراحان آب مروارید وعیوب انکساری اروپا در شهر مونیخ، کشور آلمان در سپتامبر 2003

کنگره جراحان آب مروارید اروپا مونیخ ESCRS

جراحیهای چشم