دکتر علیرضا نادری

جراح و متخصص چشم پزشکی

فوق تخصص پیوند قرنیه و جراحی عیوب انکساری

  شرکت در کنگره جراحان آب مروارید وعیوب انکساری اروپا در شهر استکهلم، کشور سوئد در سپتامبر 2003

ESCRS Congress Stockholm کنگره انجمن جراحان آب مروارید اروپا کشور سوئد

جراحیهای چشم