OCT شبکیه (optical coherence tomography (OCT

 شبکیه قسمت حساس به نور چشم است كه در پشت چشم ، مابين زجاجيه و مشيميه قرار دارد و شامل مجموعه اي از سلولهاي حساس به نور و انواع مختلف نرونهاست. هرگونه اختلال در عملکرد شبکیه و عروق خونی اثر نامطلوب روی بینایی دارد و در برخی موارد سبب آسیب‌های جدی و نابینایی می‌شود.

در سالهای اخیر پیشرفت های مهمی در زمینه تصویربرداری شبکیه به منظور ارائه سیستم هایی اتوماتیک جهت تشخیص بیماریهای مختلف آن انجام شده است. با استفاده از روش‌های نوین و تکنیک‌های پیشرفته مثل OCT به تشخیص سریع و دقیق بیماری‌های شبکیه کمک می‌شود.

او سی تی OCT یکی از روش های تصویر برداری از اجزای چشم من جمله شبکیه است. در سال ۱۹۹۱ توسطHuang معرفی شد. در OCT شبکیه مشکلاتی مانند جداشدگی لایه های شبکیه ، تورم و یا وجود سوراخ در ناحیه ماکولای چشم بررسی میشود .

مهمترین بیماریهای چشمی مرتبط با شبکیه بیماری گلوکوم یا آب سیاه و بیماری دیابت است که تست OCT در تشخیص و پیگری این بیماران نقش مهمی دارد.

OCT (Optical Coherence Tomography) برای ارزیابی دقیق اختلالات ماکولا بسیار ارزشمند است. قبل و بعد‌از عمل‌جراحی کاتاراکت انجام این تست ضروری است. قبل‌از عمل آب مروارید،برای پیش‌آگهی نتیجه عمل و همچنین در صورت کامل نشدن دید بعد از عمل آب مروارید، برای تشخیص علت کامل نشدن بینایی انجام OCT در تشخیص کمک کننده است.

با معاینه چشم پزشکی شبکیه فقط در 28 درصد موارد اگر سوراخ لکه زرد شبکیه تمام ضخامت نباشد(Lamellar Macular Hole)، قابل تشخیص است، در صورتیکه برای تشخیص سایر مواردباید از OCT کمک گرفت.

باید توجه‌ داشت که اکثر موارد کشش بین شبکیه و زجاجیه (ویتریورتینال ترکشن) و غشاهای روی شبکیه (مامبران اپی‌رتینال) بدون این وسیله تشخیص داده نمی‌شوند.

بیماری‌های شبکیه مثل کشش بین لکه زرد شبکیه و زجاجیه، سوراخ لایه ای لکه زرد شبکیه و آتروفی‌ مشیمیه ناشی از سن را اکثراً در امتحان تــه چشــم نمی‌تــوان تشخیص داد. با OCT زجاجیه خلفی و ارتباط آن با لکه زرد را می‌توان ارزیابی کرد. همچنین در تشخیص انواع تغییرات سنی لکه زرد شبکیه نقش به سزایی دارد.

جراحیهای چشم