درمان آستیگماتیسم همزمان با عمل آب مروارید

اصلاح آستیگماتیسم همزمان با عمل آب مرواریدبا پیشرفت روش های جراحی، انتظار بیماران برای اصلاح آستیگماتیسم بعد از عمل آب مروارید و در نتیجه رهایی از عینک افزایش یافته است. هم اکنون روش های مختلفی برای اصلاح آستیگماتیسم همزمان با عمل آب مروارید وجود دارد. این روش ها شامل برش های جراحی بر روی نصف النهار پرشیب قرنیه، برش های شل کننده تکی یا دوتایی در محیط قرنیه وکارگذاری لنز های داخل چشمی توریک (آستیگماتیسم دار) می باشد.

اصلاح آستیگماتیسم با برش های جراحی بر روی نصف النهار پرشیب قرنیه

اگر برش محل عمل آب مروارید را بر روی نصف النهار پرشیب قرنیه انتخاب کنیم، در اکثر بیماران آستیگماتیسم  نیم تا یک دیوپتر اصلاح می شود.

اصلاح آستیگماتیسم با برش های شل کننده در محیط قرنیه

روش های دیگری نیز برای اصلاح آستیگماتیسم مثل استفاده از برش های شل کننده بر روی قرنیه حین عمل آب مروارید وجود دارد. برش های شل کننده در محیط قرنیه، آستیگماتیسم بیشتری را اصلاح می کند. اغلب جراحان که مایلند آستگماتیسم بیماران را در حین عمل کاتاراکت اصلاح کنند از برشهایی مخصوصی بنام کراتوتومی استیگماتیسم ( Astigmatism keratotomy ) یا برش های شل کننده روی لیمبوس ( Limba Relaxing incision) استفاده میکنند .

 فیلم اصلاح آستیگماتیسم موقع عمل آب مروارید با برش روی قرنیه Astigmatism Correction with Cataract Surgery Video  

اصلاح آستیگماتیسم با لنز های داخل چشمی توریک (آستیگماتیسم دار)

یکی از روشهای اصلاح آستیگماتیسم حین عمل کاتاراکت یا آب مروارید ، کارگذاری لنز های توریک است. لنز های داخل چشمی توریک نیز برای اصلاح آستیگماتیسم بیشتر از یک دیوپتر ایمن و موثر می باشند. اندازه گیری های دقیق قبل از عمل، مارک گذاری دقیق محل آستیگماتیسم و کارگذاری صحیح  لنز و آگاهی از محدودیت ها و موانع کارگذاری لنزهای داخل چشمی توریک، در رضایتمندی بیماران نقش حیاتی دارد.  

 فیلم اصلاح آستیگماتیسم موقع عمل آب مروارید با لنز توریک Astigmatism Correction with Cataract Surgery Video

اصلاح توام آستیگماتیسم و پیر چشمی با لنز های داخل چشمی توریک مولتی فوکال

با پیشرفت هایی که در زمینه طراحی و تولید لنز های داخل چشمی اصلاح کننده آستیگماتیسم (لنزهای توریک) و لنزهای اصلاح پیرچشمی (مولتی فوکال) ایجاد شده، امروزه امکان اصلاح همزمان آستیگماتیسم و پیرچشمی حین عمل آب مروارید  با کارگذاری لنزهای توریک-مولتی فوکال فراهم شده است.

اصلاح آستیگماتیسم باقیمانده پس از اصلاح آستیگماتیسم همزمان با عمل آب مروارید با روش جراحی عیوب انکسار

در بسیاری از بیماران، بینایی دورخوب،  بدون نیاز به عینک پس از عمل قابل وصول است.  در بیمارانی که به نتیجه مطلوب برای اصلاح آستیگماتیسم پس از عمل نرسیده باشیم، می توانیم پس از عمل آب مروارید از جراحی لیزری عیوب انکساری استفاده کنیم.

با اینحال در بعضی بیماران علاوه بر آسیسگماتیسم موجود در قرنیه ،نامنظمی هایی نیز در عدسی بیمار وجود دارد که سبب آستیگماتیسم ناشی از لنز میشود . این نوع استیگماتیسم بدیهی است با برداشته شدن عدسی چشم در جریان عمل کاتاراکت ازبین میرود .

به همین دلیل مهم است که پزشک از همان قبل از عمل منشاء آستیگماتیسم بیمار را بدرستی ارزیابی نماید . به هر حال هر بار که از لنز توریک استفاده میشود جراح باید در مورد چرخش ناخواسته لنز مزبور و نیاز احتمالی به چرخش لنز در چشم و اصلاح موقعیت آن بعد از عمل به بیمار گوشزد نماید .

 

برای کسب اطلاعات کاملتر و مشاوره برای مناسب ترین و جدیدترین روش عمل جراحی آب مروارید و اصلاح مشکلات همراه مثل پیرچشمی و آستیگماتیسم می توانید با مرکز چشم پزشکی دکتر نادری تماس بگیرید.

 

جراحیهای چشم