انسداد وريد مرکزى شبکيه (CRVO)یا (Central Retinal Vein Occlusion)

 (CRVO)یا (Central Retinal Vein Occlusion) انسداد وريد مرکزى شبکيه بيمار به علت از دست‌دادن ناگهانى و بدون درد بینایی مراجعه مى‌کند. در معاینه شبکیه این بیماران، ممکن است یافته های متنوعی مشاهده شود. این یافته ها از تعداد کمى خونريزى‌هاى کوچک و پراکنده در شبکيه و نقاط cotton -wool (به شکل پشم و پنبه) تا خونريزى‌هاى وسيع سطحى و عمقى شبکيه متفاوت است. اکثر بيماران سن بيش از ۵۰ سال دارند و بيش از ۵۰% آنها مبتلا به بيمارى‌هاى زمينه‌اى قلبى - عروقى هستند. در مبتلايان به CRVO لازم است به فکر گلوکوم (آب سیاه) مزمن زاويه باز باشيم. دو عارضه‌ی اصلى CRVO عبارتند از کاهش بینایی به‌علت ادم ماکولا (ورم لکه زرد شبکیه) و گلوکوم نئوواسکولار به‌دنبال نئوواسکولاريزاسيون (پیدایش عروق غیر طبیعی جدید) عنبيه. تقريباً تمامى چشم‌هاى مبتلا بهCRVO دچار اختلال عملکرد ماکولا خواهند شد. اگرچه در بعضی موارد ممکن است بهبودى خودبه‌خودى مشاهده گردد؛ اما اکثر بيماران به‌علت ادم مزمن ماکولا دچار کاهش دایمی ديد مرکزى خواهند شد.

درمان انسداد وريد مرکزی شبکيه

پيگيرى دقيق لازم است و برای ورم لکه زرد شبکیه داروی آواستین داخل چشم تزریق می شود. در موارد ورم شدید گاهی مواقع ممکن است علاوه بر آواستین یا داروهای مشابه مثل ایلیا، تزریق داخل چشمی کورتون انجام شود. در صورت وجود نئوواسکولاريزاسيون سگمان قدامي، انجام فورى فوتوکوآگولاسيون ليزرى تمام شبکيه توصيه مى‌شود. 

انسداد شاخه‌اى وريد شبکيه (Branch retinal vein occlusion) (BRVO)

 (Branch retinal vein occlusion) (BRVO) انسداد شاخه‌اى وريد شبکيه  اين بيمارى با کاهش ناگهانى و يک‌طرفه بینایی به همراه خونريزى‌هاى ناحیه ای در داخل شبکیه تظاهر مى‌نمايد. انسداد وريد، هميشه در محل تقاطع شريانى - وريدى روى مى‌دهد. در صورتى‌که انسداد وريدى موجب عدم خونرسانی ناحيه‌اى بيش از ۵ برابر قطر ديسک شود، ممکن است رگ های جدید در شبکيه رشد می کند. عوارض تهديد‌کننده‌ی بینایی در اين بيمارى عبارتند از: ادم‌ماکولا (ورم لکه زرد شبکیه)، ايسکمى (کاهش خونرسانی) ماکولا و خونريزى زجاجيه به‌علت پیدایش عروق جدید در شبکيه.

درمان انسداد شاخه‌اى وريد شبکيه

اگر درمحيط شبکيه عروق جدید رشد کنند، انجام فوتوکوآگولاسيون ليزرى (سوزاندن با نور لیزر) قسمت هایی از شبکیه که خون کافی به آنها نمی رسد، خطر خونريزى زجاجيه را به ميزان ۵۰% کاهش مى‌دهد. تزریق داروی آواستین نیز در کاهش ورم ماکولا می تواند موثر باشد. علاوه بر اين هرگاه کاهش بینایی ناشى از ادم ماکولا چندين ماه بدون بهبودى ادامه يابد، فوتوکوآگولاسيون ماکولا با ليزر آرگون با طرح مشبک grid ضروری است؛ بنابراين فوتوکوآگولاسيون ليزرى شبکيه نقش مهمى در درمان اين بيمارى دارد. بيمارى‌هاى چشمى مهمى که همراه با اين بيمارى هستند، عبارتند از: گلوکوم زاويه باز (آب سیاه) و يووئيت (الهتاب داخل چشمی) ثانويه به سندرم بهجت.

 فیلم انسداد ورید مرکزی شبکیه

جراحیهای چشم