تلفن همراه و چشم 

در برابر تلفن هوشمند خود هوشمند باشید

تلفن های هوشمند زندگی ما را آسان تر کرده اند؛ اما برچشم ها نیز عواض جانبی دارند. براساس مطالعات، استفاده زیاد از تلفن هوشمند باعث ایجاد علائم چشمی شبیه استفاده از سایر دستگاه های دیژیتال می شود. آیا انها خطرناک هستند؟ آیا نیستند؟ پزشکان می گویند تلفن های هوشمند باعث ایجاد حالتی به نام "کوری گذرا" می شوند. گرچه پزشکان می گویند که این وضعیت نباید باعث نگرانی شود؛ کوری گذرا حالتی موقتی است که به علت نگاه کردن در تاریکی با یک چشم  به شیئی درخشان ایجاد می شود.

تلفن و چشمببینیم این مشکل چگونه ایجاد می شود: زمانیکه در رختخواب به پهلو دراز بکشیم و با تلفن همراه کار کنیم؛ یکی از چشم ها با بالش پوشیده شده و چشم دیگر به تلفن همراه نگاه می کند.  موضوعی آشناست؟ از نظر تئوری، چشمی که توسط بالش پوشید می شود و به تاریکی عادت می کند و چشمی که باز است و به تلفن نگاه می کند به روشنایی عادت می کند؛ زمانیکه هر دو چشم باز شوند، چشمی که به روشنایی عادت کرده جایی را نمی بیند.

ما این را قبلا نیز تجربه کرده ایم. مثل زمانی که شما از بیرون و هوای آفتابی وارد اتاق می شوید و جایی را نمی بینید. ما می دانیم که این کوری فقط چند لحظه طول خواهد کشید و سپس چشم به شرایط جدید عادت می کند. اصولا چیزی که رخ می دهد سفید شدن رنگدانه های حساس به نور در چشم است. پزشکان می گویند که این کوری گذرا مضر نیست؛ اما این یکی از اثرات منفی تلفن های هوشمند برزندگی ماست.

همه ما قبل از خواب با تلفن همراهمان کار می کنیم که خود نوعی اعتیاد است. احتمالا اکثر افراد موافقند که اولین و آخرین نگاه در طی یک روز به تلفن هوشمندشان است. گاهی تلفن همراه را با خود به حمام می بریم. ما راه می رویم و پیام می فرستیم، رانندگی می کنیم و پیام می فرستیم و در طی روز با تلفن کار می کنیم. بر اساس نظر سنجی اخیر، 50 درصد کودکان و 27 درصد والدین احساس می کنند که به موبایلشان اعتیاد دارند.

ثابت شده که موبایل به علت ساطع کردن نور آبی به دوره خواب- بیداری آسیب می رساند. این امواج نوری پر انرژی ملاتونین را در مغز کاهش میدهد؛ که از خواب رفتن جلوگیری می کند. نور آبی همچنین باعت فشار چشمی دیژیتال و سندرم کار با کامپیوتر می شود که می تواند باعت خشکی چشم، تاری دید، دو بینی و سردرد شود.

تلفن هوشمند وسیله ای مفید است؛ اما باید هوشمند بود که چگونه از آن استفاده کنیم. شاید زمان آن رسیده که ما با تلفن هوشمند قطع رابطه کرده و سلامت خود و فرزندانمان را باز یابیم. لحظاتی درنگ کرده و به سلامت چشمتان و سلامت فیزیکی خودتان فکر کنید.  گاهی اوقات اگر اندکی بر رفتارتان کنترل داشته باشید، می توانید دنیای بهتری را تجربه کنید. 

جراحیهای چشم