استرابیسم (انحراف چشم) و جراحی لیزیک

Strabismus and Laser Eye Surgery استرابیسم و جراحی لیزیکجراحی لیزری عیوب انکسار نه تنها به یک روش استاندارد برای اصلاح نزدیک بینی متوسط ​​تبدیل شده است، بلکه به عنوان یک روش جدید برای درمان استرابیسم مربوط به عیب انکساری مثلاً در بیماران با  انحرف جشم ها به داخل ناشی از عیب انکساری مطرح است.  در بیماران  دوربین با استرابیسم تطابقی، جراحی انکساری این پتانسیل را دارد که هم وابستگی به عینک و هم انحراف چشم به سمت داخل را به طور همزمان از بین ببرد.  برعکس، اگرچه پیگیری های 10 ساله نشان داده است که این روش ایمن و قابل پیش بینی است، جراحی انکساری می تواند باعث ایجاد انحراف چشم و دوبینی شود. بنابراین، جراحی انکساری ممکن است هم روشی برای درمان استرابیسم و ​​هم علت استرابیسم باشد.

اگر انحراف چشم داشته باشم می توانم عمل جراحی لیزیک یا لازک کنم؟

اگر به استرابیسم مبتلا باشید، انحراف چشم، مانعی برای اصلاح بینایی با جراحی لیزر چشم نخواهد بود. این بدان معناست که  با عمل لیزری اصلاح بینایی، میزان انحراف چشم، بد تر یا بهتر نخواهد شد. فقط باید یک نکته مد نظر باشد و آن اینکه در بعضی افراد با زدن عینک و اصلاح بینایی با عینک میزان انحراف چشم کم می شود و زمانی که عینک را بر می دارند، میزان انحراف بیشتر می شود. در این موارد عمل لیزری اصلاح بینایی نیز میزان انحراف را مشابه زمان استفاده از عینک کاهش می دهد.

اگر در کودکی جراحی استرابیسم انجام داده باشم، آیا باز هم می توانم عمل لیزیک انجام دهم؟

تا زمانی که شرایط چشم شما برای انجام عمل لیزیک و یا سایر اعمال جراحی  لیزری عیوب انکسار مثل  فمتولیزیک، اسمایل، اپی لیزیک، لازک، پی آر کی و ترانس پی آر کی مناسب باشد، جراحی استرابیسم در گذشته مانع از انجام لیزیک نخواهد شد.

اگر هم دچار انحراف چشم و هم عیب انکساری باشم، ابتدا کدام عمل را انجام دهم؟

به طور کلی، جراحی جهت رفع عیوب انکساری بایستی پیش از جراحی  انحراف چشم انجام شود، در غیر این صورت امکان دارد شدت انحراف چشم پس از جراحی رفع عیوب انکساری تغییر کند. اگر در ابتدا جراحی انحراف چشم انجام شود، امکان دارد پس از جراحی عیوب انکساری دوباره انحراف چشم ایجاد شود. در صورت ثبات و پایداری بینایی پس از عمل لیزیک (که حداقل یک ماه زمان می‌برد)، جراحی جهت درمان انحراف چشم قابل انجام است.

جراحی انکساری نزدیک بینی، خصوصاً در مواردی که انحراف زیاد باشد ممکن است باعث تغییر در میزان انحراف چشم شود. از طرفی اگر میزان عیب انکساری دو چشم نامساوی باشد، احتمال  بهبود انحراف چشم با عمل عیب انکساری وجود چشم وجود دارد.

 

فیلم عمل جراحی استرابیسم یا انحراف چشم
 
 

 

جراحیهای چشم