لیزیک بعد از عمل کاتاراکت

(آیا می توانم بعد از جراحی آب مروارید عمل لیزیک انجام دهم؟)

LASIK surgery after Cataract Surgery جراحی لیزیک بعد از جراحی آب مرواریدبله ، عمل جراحی  لیزیک، و سایر اعمال جراحی  لیزری عیوب انکسار مثل  فمتولیزیک، اسمایل، اپی لیزیک، لازک، پی آر کی و ترانس پی آر کی را می توان پس از جراحی آب مروارید انجام داد.  اما همیشه ممکن است نیازی به این کار نباشد.
در جراحی آب مروارید مدرن، جراح آب مروارید همچنین می تواند با استفاده از یک لنز داخل چشمی ویژه که برای اصلاح عیوب خاص انکساری شما طراحی شده و نیاز شما به عینک را بعد از جراحی کاهش داده یا از بین می برد، نزدیک بینی ، دوربینی یا آستیگماتیسم شما را اصلاح کند.
این نوع پیشرفته جراحی آب مروارید را گاهی جراحی آب مروارید انکساری  می نامند و "جراحی برداشتن لنز شفاف (Clear Lens Extraction ) "، به منظور حذف عینک که "تعویض لنز داخل چشمی برای اصلاح پیر چشمی" نیز نامیده می شود .
حتی لنزهای چند کانونی وجود دارد که می توانند مشکلات دید نزدیک ناشی از پیرچشمی را اصلاح کنند و همچنین نیاز شما به عینک مطالعه را کاهش دهند. به طور کلی ، برای این لنزهای ویژه، جراح آب مروارید شما همچنین برای بهترین نتایج ممکن بینایی جراحی آب مروارید لیزر را توصیه می کند.
گاهی اوقات، بعد از جراحی انکسار آب مروارید، عیوب انکساری جزئی باقی می ماند. در این صورت،  عمل لازک یا PRK اغلب می تواند چندین هفته یا چند ماه بعد انجام شود تا بینایی شما بدون عینک بهتر شود.
در همه جای دنیا و همچنین ایران جراحی انکساری توام با عمل آب مروارید معمولاً شامل پرداخت هزینه های اضافی از جیب بیمار می شود که تحت پوشش سازمان های بیمه گر نیست. بیمه ها فقط هزینه عمل آب مروارید با لنز معمول  تک کانونی را متقبل می شوند و پرداخت هزینه لنزهای خاص از جیب بیمار است.  جزئیات را از چشم پزشکتان بپرسید.

جراحیهای چشم