بیماری ها و اختلالات سطحی چشم مسبب قرمزی چشم 

 Ptrygium Red Eye قرمزی چشم به علت ناخنک

 

بعضی مشکلات مربوط به سطح کره چشم مثل نامنظمی سطح قرنیه، ناخنک، پینگکولا، شلی ملتحمه و … می‌توانند باعث قرمزی و ناراحتی چشم ها شوند که بسته به مورد با قطره و پمادهای موضعی نرم‌کننده و قطره های اشک مصنوعی و کورتون‌ و در موارد شدیدتر جراحی درمان می‌شوند.

 

 

 

       فیلم ناخنک Pterygium video
  

فیلم جراحی ناخنک Pterygium Surgery video
 
فیلم پینگکولا Pinguecula

 

جراحیهای چشم